Виктория Дончева

Мениджър продажби

e-mail: v.doncheva@trenkwalder.com

mobile: 0878 425 000

Нина Христова

Ръководител Отдел Подбор на персонал

e-mail: n.hristova@trenkwalder.com 

mobile:  0878 101 576

Дарина Шолева

Ръководител Отдел Човешки ресурси

e-mail: d.sholeva@trenkwalder.com 

mobile:  0878 101 576

Санка Цветанова

Мениджър екип - Почасови проекти

e-mail: s.tsvetanova@trenkwalder.com 

mobile:  0879 911 105

Севалина Арабаджиева-Янева

Мениджър екип - Подбор на персонал

e-mail: s.arabadzhievayaneva@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 101

Светослава Клисуранова

Мениджър екип - Подбор на персонал

e-mail: s.klisuranova@trenkwalder.com

mobile: 0877 900 665

Денис Камбуров

Мениджър Инвентаризации

e-mail: d.kamburov@trenkwalder.com

mobile: 0878 101 577

Габриела Николова

Счетоводител

e-mail: g.nikolova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 988

Мариела Георгиева

Експерт Човешки ресурси

e-mail: m.georgieva@trenkwalder.com

mobile: 0878 562 729

Димитричка Тричкова

Експерт Човешки ресурси

e-mail: d.trichkova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 104

Диана Колева

Експерт Човешки ресурси

e-mail: d.koleva@trenkwalder.com

mobile: 0877 875 877

Георги Кръстев

Специалист Подбор на персонал

e-mail: g.krastev@trenkwalder.com

mobile: 0876 875 000

Ева Мирчева

Специалист Подбор на персонал

e-mail: е.mircheva@trenkwalder.com

mobile: 0877 672 000

        Живка Караколева

Специалист Човешки ресурси

e-mail: z.karakoleva@trenkwalder.com

mobile: 0879 242 240

Дора Загорска

Специалист Човешки ресурси

e-mail: d.zagorska@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 145

Велина Сумерска

Специалист Човешки ресурси

e-mail: v.sumerska@trenkwalder.com

mobile: 0878 925 000

Мария Петрова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: m.petrova@trenkwalder.com 

mobile: 0877 387 000

Мария Петрова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: m.petrova2@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 106

Антония Ячкова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: a.yachkova@trenkwalder.com 

mobile: 0877 000 354

Виолина Димитрова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: v.dimitrova@trenkwalder.com 

mobile: 0879 911 007

Станимира Макавеева

Асистент Човешки ресурси

e-mail: s.makaveeva@trenkwalder.com

mobile: 0878 722 681

Гергана Тодорова
Асистент Подбор на персонал

e-mail: g.todorova@trenkwalder.com

mobile: 0878 959 000

Никол Ламберова

Асистент Маркетинг и продажби

e-mail: n.lamberova@trenkwalder.com

mobile: 0879 544 090