Симона Яневска

Мениджър Подбор на персонал

e-mail: s.yanevska@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 106

 

 

Виктория Дончева

Специалист Продажби и Маркетинг

e-mail: v.doncheva@trenkwalder.com

mobile: 0878 425 000

 

 

 

Нина Христова

Специалист Подбор на персонал

e-mail: n.hristova@trenkwalder.com

mobile:  0878 1015 76

         

         

Светослава Попова

Специалист Подбор на персонал

e-mail: s.popova@trenkwalder.com

mobile: 0878 101 575

 

 

Петя Нешева-Иванова

Специалист Човешки ресурси

e-mail: p.neshevaivanova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 101

 

 

 

Санка Цветанова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: s.tsvetanova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 105

 

 

Мариела Георгиева

Експерт Човешки ресурси

e-mail: m.georgieva@trenkwalder.com

mobile: 0878 562 729

 

 

Диана Колева

Експерт Човешки ресурси

e-mail: d.koleva@trenkwalder.com

mobile: 0877 875 877

 

 

 

Калина Краева

Асистент Човешки ресурси

e-mail: k.kraeva@trenkwalder.com

mobile: 0877 000354

 

 

Дарина Шолева

Ръководител Отдел Човешки ресурси

e-mail: d.sholeva@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 102

 

 

Габриела Николова

Счетоводител

e-mail: g.nikolova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 988

 

 

 

Петя Накова

Експерт Човешки ресурси

e-mail: p.nakova@trenkwalder.com

mobile: 0879 242 240

 

 

Димитричка Тричкова

Експерт Човешки ресурси

e-mail: d.trichkova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 104

 

 

Мирела Цанова

Асистент Човешки ресурси - Maternity leave

e-mail: m.tsanova@trenkwalder.com

mobile: 0878 959 000

 

 

 

Станимира Макавеева

Асистент Човешки ресурси

e-mail: s.makaveeva@trenkwalder.com

mobile: 0879 242 240

 

 

Васил Симеонов

Ръководител Инвентаризации

e-mail: v.simeonov@trenkwalder.com

mobile: 0877 034 333

 

 

Борислава Григорова

Специалист Инвентаризации

e-mail: b.grigorova@trenkwalder.com

mobile: 0877 904 886

Михаела Селиктар

Специалист Подбор на персонал

e-mail: m.seliktar@trenkwalder.com

mobile: 0878 835 000

Живка Николаева

Специалист Човешки ресурси

e-mail: z.nikolaeva@trenkwalder.com

mobile: 0877 034 333

Благовеска Цоцова

Асистент Човешки ресурси

e-mail: b.tsotsova@trenkwalder.com

mobile: 0878 959 000