Виктория Дончева

Мениджър продажби

e-mail: v.doncheva@trenkwalder.com

mobile: 0878 425 000

Нина Христова

Ръководител Отдел Подбор на персонал

e-mail: n.hristova@trenkwalder.com 

mobile:  0878 1015 76

         

 

Йоана Петкова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: y.petkova@trenkwalder.com 

mobile:  0878 835 000

         

         

Светослава Попова - maternity leave

Специалист Подбор на персонал 

e-mail: s.popova@trenkwalder.com

mobile: 0878 101 575

 

 

Денис Камбуров

Супервайзор Инвентаризации

e-mail: d.kamburov@trenkwalder.com

mobile: 0878 101 577

 

 

Санка Цветанова

Мениджър екип - почасови проекти

e-mail: s.tsvetanova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 105

 

 

 

Мариела Георгиева

Експерт Човешки ресурси

e-mail: m.georgieva@trenkwalder.com

mobile: 0878 562 729

 

 

Диана Колева

Експерт Човешки ресурси

e-mail: d.koleva@trenkwalder.com

mobile: 0877 875 877

 

 

 

Севалина Арабаджиева-Янева

Специалист Подбор на персонал

e-mail: s.arabadzhievayaneva@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 101

 

 

Дарина Шолева

Ръководител Отдел Човешки ресурси

e-mail: d.sholeva@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 102

 

 

Габриела Николова

Счетоводител

e-mail: g.nikolova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 988

 

 

 

Димитричка Тричкова

Експерт Човешки ресурси

e-mail: d.trichkova@trenkwalder.com

mobile: 0879 911 104

 

 

Мирела Цанова 

Асистент Човешки ресурси 

e-mail: m.tsanova@trenkwalder.com

mobile: 0878 959 000

 

 

 

 

Станимира Макавеева

Асистент Човешки ресурси

e-mail: s.makaveeva@trenkwalder.com

mobile: 0879 242 240

 

 

Васил Симеонов

Ръководител Инвентаризации

e-mail: v.simeonov@trenkwalder.com

mobile: 0877 034 333

 

 

Борислава Григорова

Специалист Инвентаризации

e-mail: b.grigorova@trenkwalder.com

mobile: 0877 904 886

Йоанна Калугерова-Дуева

Специалист Подбор на персонал

e-mail: y.kalugerovadueva@trenkwalder.com

mobile: 0878 101 575

 

Живка Караколева

Специалист Човешки ресурси

e-mail: z.karakoleva@trenkwalder.com

mobile: 0877 034 333

Мария Петрова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: m.petrova@trenkwalder.com 

mobile: 0877 387 000

 

Ева Мирчева

Специалист Подбор на персонал

e-mail: е.mircheva@trenkwalder.com

mobile: 0877 672 000

Мария Недкова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: m.petrova2@trenkwalder.com 

mobile: 0879 911 106

 

 

Виолина Димитрова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: v.dimitrova@trenkwalder.com 

mobile: 0877 911 007

 

Антония Ячкова

Асистент Подбор на персонал

e-mail: a.yachkova@trenkwalder.com 

mobile: 0877 000 354

Елица Ленкова

Асистент Човешки ресурси

e-mail: e.lenkova@trenkwalder.com 

mobile: 0877 900 665