Нашата Визия

Благодарение на иновативните услуги и изградените партньорски мрежи,  стимулираме и подпомагаме пазара на труда в Централна и Източна Европа като осигуряваме предимство на всички участващи страни.

Нашата мисия

Като компания с богато минало, ние развиваме корпоративна култура на приемственост, надеждност и социална отговорност, където и да се намираме и във всичко, което правим. Предоставяме възможност на хората за добра кариера и изграждаме устойчиви взаимоотношения, основани на доверие, уважение и стабилност. В Тренквалдер се фокусираме не само върху правото на работа за всеки, но и върху професионалното и личностно развитие. Водени от духа за иновации и партньорство, ние се ангажираме да предоставим най-добрите услуги и продукти в сферата на човешките ресурси на нашите клиенти.

Нашите основни ценности

В Тренквалдер сме дефинирали набор от основни ценности, които формират общата основа на нашите бизнес практики. Следвайки ги ние предлагаме гъвкавост и надеждност в един силно динамичен пазар.

 

УВАЖЕНИЕ

... стремежът към дълбоко уважение към хората в компанията и извън нея е нашият основен двигател. Ние се грижим за  всички наши служители и с поведението си им доказваме, че  могат да разчитат на нас във всеки един моменти.

 

ДОВЕРИЕ

... силен фокус върху справедливост, почтеност и прозрачност във всяко едно наше действие. Стремим се не само да изграждаме и разширяваме портфолиото си от патньори, но и да затвърждаваме тяхното доверие към нас.

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ

... поемайки отговорност и отчетност за нашите действия, ние оформяме бизнеса и бъдещето. Стремим се към високи постижения и полагаме допълнителни усилия към перспективни и уникални решения за нашите клиенти и кандидати.

 

БИЗНЕС ПРОНИЦАТЕЛНОСТ

... знаейки как работят нашите пазари, ние следим тенденциите за бъдещи практики, технологии и печеливши концепции и стратегии. Ние разработваме и представяме ключовите фактори за успех на клиента.

 

СПОСОБНОСТ

... винаги отворени към динамично променящия се пазар на труда, ние предлагаме прогресивни решения, ориентирани към бизнеса и непрекъснато оптимизираме нашите продукти и услуги. Иновациите, гъвкавостта и нашата мрежова структура ни водят напред.