Валентин Кръстев

Управител /CEO/

 

  • От 2013 г. управлява българския клон на Тренквалдер.

  • Притежава 10 години опит в областта на човешките ресурси и над 15 години опит в управлението на екипи и процеси.