Тренквалдер осигурява подходящите служители като се съобразява с индивидуалните нужди на нашите клиенти, независмо от големината и индустрията им.

Обширната ни база от кандидати прави възможно да осигурим както на място, така и на международно ниво, бързи и гъвкави решения за подбор на кадри на постоянна или временна заетост. Широкият кръг от услуги, които компанията предлага включва както подбор на един служител, така и набиране и изграждане на цели екипи.

За да дадем възможност на нашите клиенти да се фокусират изцяло върху техния бизнес, Тренквалдер предоставя и услуга, която предоставя осигуряване на консултант на място при клиента като гарантира своевременна обратна връзка и прозрачност.

Временна заетост

Нашата персонализирана услуга предлага повече гъвкавост. Използването на временна заетост подобрява вашето планиране и управление на персонала чрез ноу-хау и гъвкавост. Нашите служители работят за Вас и от ваше име, но са наети от нас.

 

Ние Ви предлагаме квалифицирани служители на дългосрочна или краткосрочна заетост от почти всички сектори и професии.

 

Вашите предимства:

 

  • Гъвкавост при назначаване според Вашите изисквания
  • Спеставяне на време при набирането на персонал и назначаването му
  • Постоянни фиксирани разходи за персонал
  • Професионално планиране, международно ноу-хау и местна подкрепа
  • Възможно за назначаване на служителя към Вас по всяко време
  • Увеличаване на гъвкавостта

Подбор на персонал

Ние намираме най-добрите специалисти и мениджъри за Вас.

 

С нашата услуга за директен подбор, подкрепяме специалисти и ръководители в намирането на нови професионални предизвикателства и тяхното ориентиране на пазара на труда. Нашите клиенти се възползват от тази услуга, тъй като ние редовно представяме квалифицирани потенциални кандидати. Срещата с точните кандидати за правилните позиции е това, което ние наричаме Perfect Match!

 

В допълнение, Тренквалдер активно търси подходящи кандидати за нашите клиенти. Ние създаваме индивидуално търсене спрямо Вашите изисквания. Това варира от публикуване на обяви в различни платформи, наемане на временни служители за изготвяне на творчески PR кампании до мащабни проекти за изграждане на нови производствени екипи.

Вашите предимства:

 

  • Максимално намаляване на Вашите усилия за набиране на нови служители: Вие търсите без да се налага да търсите. Защото ние ще намерим подходящите специалисти и мениджъри вместо Вас.
  •  Най-добрите чуждестранни кандидати в рамките на вашия обхват: като част от международната група – ние сме свързани в цяла Европа.