Тренквалдер поема организирането и изнасяването на процеси, за да увеличи производителността на своите клиенти като това им позволява да се концентрират върху собствените си основни процеси.

 

За да предложи гъвкави аутсорсинг решения, Тренквалдер използва ноу-хау процеси с опит в набирането на персонал в Централна и Източна Европа.

 

  • Извървшване на инвентаризации

  • Аутсорсинг на подбор

     

Инвентаризации

Нашите услуги варират от просто преброяване на инвентара до оптимизиране на процедурите за поръчка и засилване на ценовите стратегии. Одитите и докладите са съобразени с нуждите на нашите бизнес партньори. Ние подкрепяме нашите клиенти с управление на запасите и складовете.

Аутсорсинг на подбор

Тренквалдер е правилният партньор за Вас на пазара на труда. Хората са най-ценният ни ресурс. Поради тази причина се опитваме да намерим най-добрите служители и да ги задържим в компанията.

 

Набирането на подходящи служители обаче става все по-трудно и сложно, а „недостигът на таланти“ е на върха на всички икономически програми в световен мащаб. Докато вътрешното развитие на служителите е основна компетентност на управлението на човешките ресурси в компаниите, външното набиране е основна дейност на Тренквалдер.

 

Опитът ни показва, че процесите по наемане на външни изпълнители постоянно имат положителен ефект върху ефективността на търсенето на таланти, процесите на подбор, колебанията и интеграцията на новодошлите в основения екип.