Изчислете бързо своята нетна заплата!

Kаква е разликата между заплата и възнаграждение?

Заплата

Заплатата се изплаща на служителя в същия размер всеки месец (независимо от броя на работните дни в месеца и от действителното изпълнение).

 

Възнаграждение

Възнаграждението зависи от представянето на служителя или обема свършена работа.

 

Каква е разликата между брутната и нетната заплата?

 

Брутна заплата

Брутният доход е пълното възнаграждение, което един служител получава преди начисляването на установените от държавата данъци и такси според местното законодателство.

 

Нетна заплата

Нетната заплата е същинската сума, която се изплаща като месечно възнаграждение към служителя след приспадане на законоустановените удръжки.

 

Само с няколко полета за попълване можете лесно да изчислите Вашата заплата: