Политика за поверителност

Уведомление за поверителност на личните данни, което се публикува на нашата интернет страница

 

Тази интернет страница се администрира от Тренквалдер ЕООД, с адрес на управление гр. София, бул. Христо Ботев 79 („ние“). Това уведомление Ви предоставя информация относно това как ние, като администратор на лични данни, обработваме Ваши лични данни във връзка с тази интернет страница. Ако сте кандидатствали за работа при нас или сте нает от нас като отдаден под наем служител, в допълнение се прилага и Уведомлението за поверителност на личните данни до кандидати за работа и отдадени под наем служители.

1. Какви Ваши данни обработваме

Когато посещавате тази интернет страница, ние ще събираме следната информация: Дата и час на Вашето посещение на интернет страницата, Вашия ІР адрес, наименование и версия на Вашия браузър, интернет страницата (URL), която сте посетили, преди да отворите тази интернет страница, някои бисквитки (виж точки 2 и 3 по-долу) и информация, която ни предоставяте на интернет страницата.

Не сте длъжни да предоставяте данните, които искаме от Вас на нашата интернет страница. Ако не предоставите Вашите лични данни обаче няма да можете да се възползвате от всички функции на тази интернет страница.

2. Бисквитки

Тази интернет страница използва така наречените бисквитки. Бисквитката е малък файл, който може да бъде инсталиран на Вашия компютър, когато отворите дадена интернет страница. Най-общо, бисквитките се използват за предоставяне на допълнителна функционалност на потребителя на съответната страница. Например, те могат да бъдат създадени за проследяване на Вашето посещение и поддържане на Вашата навигация в интернет страницата, за по-лесно възстановяване на страницата след напускането й или за запомняне на Вашите предпочитания и настройки, когато посетите интернет страницата отново. Бисквитките не могат да достъпват, четат или променят други данни на Вашия компютър.

Повечето от бисквитките, използвани на тази интернет страница са така наречените бисквитки за сесия. Те се изтриват автоматично веднага след като напуснете страницата. От друга страна, на Вашия компютър остават постоянни бисквитки, докато Вие не ги изтриете от Вашия браузър. Ние използваме постоянни бисквитки, за да Ви разпознаваме, когато посетите нашата интернет страница следващия път.

Ако искате да управлявате бисквитките, инсталирани на Вашия компютър, можете да промените настройките на Вашия браузър, така че той да Ви уведомява, когато дадена интернет страница иска да инсталира бисквитка, или пък можете да блокирате всички бисквитки. Можете също така да изтриете бисквитките, които вече са били инсталирани на Вашия компютър. Разгледайте меню „Помощ“ на Вашия браузър за повече информация как да направите всичко това.

Следва да имате предвид обаче, че деактивирането на бисквитките може да повлияе на Вашите онлайн активности и/ или да Ви попречи да се възползвате напълно от предимствата на нашата интернет страница.

3. Google Analytics

Тази интернет страница използва Google Analytics – услуга за уеб аналитична информация, предоставяна от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, за да помогне на интернет страницата да анализира как я използват потребителите. Ние обработваме Ваши данни на базата на нашия преобладаващ законен интерес за осигуряване по разходоефективен начин на лесни за използване статистически данни за използването на интернет страницата (Член 6(1)(f) от Общия регламент за защита на данните).

Информацията, генерирана от бисквитката за използването от Ваша страна на интернет страницата (включително Вашия ІР адрес и URL на отворените страници) ще бъдат предадени на и съхранявани от Google на сървъри в Съединените щати. Ние не съхраняваме Ваши лични данни, събирани във връзка с Google Analytics.

Тази интернет страница използва функция за анонимизиране на ІР, осигурена от Google Analytics. Следователно, Вашият IP адрес ще бъде съкратен/ анонимизиран от Google, веднага след получаването му. От наше име Google ще използва тази информация с цел да прави оценка на използването то Ваша страна на интернет страницата, да съставя доклади за активността в интернет страницата до операторите на интернет страницата и да ни предоставя други услуги, свързани с активността в интернет страницата и използването на интернет. Google няма да обвързва Вашия ІР адрес с други данни, които Google притежава.

Можете да откажете да използвате бисквитки, като изберете съответните настройки на Вашия браузър. Следва да имате предвид обаче, че в този случай е възможно да не можете да се възползвате от пълната функционалност на тази интернет страница. В допълнение, можете да спрете събирането и използването на Вашите данни от страна на Google, като свалите и инсталирате plug-in на браузъра, който можете да намерите на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Можете да откажете също така и използването на Google Analytics от тук. На компютъра ще бъде инсталирана бисквитка за отказ от услугата, което ще спре бъдещото събиране на Ваши данни.

Още информация относно политиката на поверителност на Google можете да отркиете на следния линк:  http://www.google.com/‌analytics/‌terms/‌gb.html or at https://www.google.at/‌intl/‌en_uk/‌policies/.

4. Цели, за които обработваме Ваши данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Да Ви предоставяме за ползване тази интернет страница и допълнително да я оптимизираме и развиваме;
 • Да събираме статистически данни за ползването й;
 • Да можем да разпознаваме, предотвратяваме и разследваме атаки срещу интернет страницата;
 • Ако сте кандидатствали за работа при нас или сте нает от нас като отдаден под наем служител, за целите, посочени в Уведомлението за поверителност на личните данни до кандидати за работа и отдадени под наем служители. 

5. Правно основание за обработването

Ние обработваме Вашите лични данни на основание нашия преобладаващ законен интерес (Член 6(1)(f) от Общия регламент за защита на данните), който се изразява в постигане на целите, посочени в точка 4 по-горе. Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашите данни, ние ще ги обработваме на основание на това съгласие (Член 6(1)(f) от Общия  регламент за защита на данните).

6. Предаване на Вашите лични данни

За изброените по-горе цели, ние ще предаваме Вашите лични данни на слените получатели:

 • Доставчици на ИТ услуги, които използваме;
 • След Ваше съгласие – на други дружества от нашата корпоративна група.

 

Някои от получателите, посочени по-горе се намират във или обработват личните данни извън Вашата държава. Нивото на защита на личните данни в другата държава може да не е същото като във Вашата държава. Ние, обаче, предаваме Вашите лични данни само в държави, за които Комисията на ЕС е определила, че имат адекватно ниво на защита на личните данни, или ние предприемаме мерки да гарантираме, че всички получатели осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Ние правим това чрез сключване на подходящи договори за предаване на данни, например, основаващи се на Стандартните договорни клаузи (2010/87/EО и/ или 2004/915/EО). При поискване, тези договори могат да Ви бъдат предоставени от infobulgaria@trenkwalder.com.

7. Срокове за запазване

Ние ще запазваме Вашите данни най-общо за срок от три месеца. Ще запазваме Вашите данни за по-дълъг срок, ако това е необходимо за разследване на атаки срещу нашата интернет страница. Ако сте кандидатствали за работа при нас или сте нает от нас като отдаден под наем служител, се прилага информацията относно сроковете на запазване, която се съдържа в Уведомлението за поверителност на личните данни до кандидати за работа и отдадени под наем служители.

8. Вашите права във връзка с Вашите лични данни

Съгласно действащото законодателство, наред с други права, Вие имате правото (при условията, предвидени в действащото законодателство): (i) да проверявате дали и какъв вид лични данни притежаваме за Вас и да изисквате копия от тези данни, (ii) да искате поправяне, допълване или изтриване на Вашите лични данни, които са неточни или се обработват в противоречие с действащите изисквания, и (iii) да изисквате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, (iv) в някои случаи, да възразявате срещу законните причини за обработване на Вашите лични данни или да оттегляте съгласието, което сте дали по-рано за обработването им, (v) да искате преносимост на данните, (vi) да знаете самоличността на третите страни, на които се предават Вашите лични данни, и (vii) да подадете жалба до компетентния орган.

9. Нашите данни за контакт

Моля, адресирайте Вашите искания или въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, до:

Тренквалдер ЕООД
гр. София, бул. Христо Ботев 79
infobulgaria@trenkwalder.com

 

Уведомление за защита на личните данни

до кандидати и отдадени под наем служители

Настоящото уведомление Ви предоставя информация за това как Тренквалдер ЕООД, с адрес на управление гр. София, бул. Христо Ботев 79 („ние“ или „дружеството наемодател“) ще обработваме Вашите лични данни в процеса на Вашето кандидатстване и/ или трудови правоотношения с нас като отдаден под наем служител. В допълнение, бихме искали да Ви информираме относно Вашите права, свързани с Вашите лични данни, и как можете да се свържете с нас, за да упражните тези права.

1. Цели, за които обработваме Вашите лични данни

За да започнем процеса по кандидатстване или по време на процеса на кандидатстване, ние ще обработваме личните данни, посочени в Приложение 1 за следните цели:

 • Подбор на служителите, които ще бъдат отдадени под наем;
 • Поддържане на активни контакти с потенциалните отдадени под наем служители чрез различни канали, както и чрез интернет страницата на дружеството, социалните медии, изложения и др. във връзка с подбора;
 • Изпълнение на процесите по кандидатстването;
 • Съдействие на потенциални дружества наематели да изпълнят задълженията си за надлежна проверка по отношение на конкретните служители, които ще бъдат наети от нас;
 • Анализ на уменията, с цел предлагане на най-добро съвпадение между дружествата и кандидатите;
 • Запазване на лични данни на потенциалните отдадени под наем служители и кандидати за евентуално предложение за работа на по-късен етап.

 

Докато работите при нас като отдаден под наем служител, ние ще обработваме личните данни, посочени в Приложение 1 и Приложение 2 за следните цели:

 • Управление на човешките ресурси във връзка с отдадените под наем служители;
 • Обработване и предаване на лични данни за целите на ТРЗ, както и с цел изпълнение на изискванията за съхранение на документи, разкриване и уведомяване и задълженията за предоставяне на информация, доколкото това се изисква от действащото законодателство, колективните трудови договори (например колективни договори за преговори) или трудовите договори;
 • Управление на отдаването под наем на служители и кореспонденция с дружеството наемател и властите във връзка с отдаването на служители под наем;
 • Предаване на данни към потенциални дружества наематели с цел подпомагане изпълнението на техните задължения за надлежна проверка на служителите, които ще бъдат наети;
 • Планиране на обезщетенията;
 • Управление на възнагражденията и програмите за социални придобивки;
 • За целите на обучението;
 • Контрол на времето и управление на присъствията;
 • Контрол на мобилността;
 • Оценка и контрол на представянето;
 • Подпомагане осигуряването на подходящ персонал и оценка дали служителите са квалифицирани за изпълнение на определени задължения;
 • Решения за инвестиране;
 • Прогнозиране и бюджетиране;
 • Планиране и управление на уменията на служителите;
 • Кариерно развитие и планиране;
 • Управление на целите.

 

Ние събираме Вашите лични данни в процеса на Вашето кандидатстване и/ или трудови правоотношения или чрез предоставяне на лични данни от Ваша страна или чрез получаването им от други източници в процеса на нашата дейност и процедури.

Предоставянето на лични данни е доброволно. Въпреки това, ако не ни предоставите Вашите лични данни, различни процеси, свързани с кандидатстването, намирането на работа (в дружество наемател) и човешките ресурси, както и процесите на вътрешна и външна комуникация, ще бъдат забавени или дори невъзможни.

2. Категории обработвани данни и правно основание за обработването

Ние обработваме личните данни, посочени в Приложение 1 и Приложение 2 (i) на базата на нашия преобладаващ законен интерес съгласно Член 6(1)(f) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“), който се изразява в провеждането на ефективен процес на кандидатстване и намиране на подходяща работа в дружество наемател, както и ефективно управление на нашите човешки ресурси и нашата вътрешна и външна комуникация, или (ii) на базата на необходимостта от изпълнение на задълженията, които имаме (Член 6(1)(c) от ОРЗД), или (iii), при обработването на чувствителни данни, на базата на необходимостта от изпълнение на задълженията по силата на социално осигурителното или трудово право, които ние имаме (Член 9(2)(b) от ОРЗД).

За да получим Вашето съгласие за обработване на някои от Вашите лични данни, ние можем да Ви поискаме такова съгласие по отделна процедура. Ще предаваме Вашите лични данни на дружествата, които са част от нашата корпоративна група с Ваше съгласие (Член 6(1)(a) от ОРЗД).

3. Предаване на Вашите лични данни

Доколкото е необходимо за посочените по-горе цели, ние ще предаваме Вашите лични данни на следните получатели:

 • Доставчиците на ИТ услуги, които използваме;
 • Дружествата, които са част от нашата корпоративна група, само с Ваше съгласие;
 • Дружеството, което е клиент по проекта за временна заетост към който Вие сте наети;
 • Публичните власти, когато това е задължително по силата на действащото законодателство;
 • Търговските власти;
 • Кредиторите на субектите на данни, както и на други лица, които евентуално могат да бъдат ангажирани в съдебни искове, включително искове във връзка с доброволно прехвърляне на заплати в резултат на неизплатени задължения;
 • Социално осигурителните и пенсионни предприятия;
 • Публичните органи, отговарящи за защита на работниците;
 • Данъчните власти;
 • Застрахователните компании в рамките на съществуващите групови или индивидуални застраховки;
 • Банките, обработващи плащанията към субектите на данни или трети страни;
 • Профсъюзите, посочени от служителя, по искане на последния;
 • Съда.

 

Някои от получателите, посочени по-горе се намират в или обработват личните данни извън Вашата държава. Нивото на защита на личните данни в другата държава може да не е същото като във Вашата държава. Ние, обаче, предаваме Вашите лични данни само в държави, за които Комисията на ЕС е определила, че имат адекватно ниво на защита на личните данни, или ние предприемаме мерки да гарантираме, че всички получатели осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Ние правим това чрез сключване на подходящи договори за предаване на данни, например, основаващи се на Стандартните договорни клаузи (2010/87/EО и/ или 2004/915/EО). При поискване, тези договори могат да Ви бъдат предоставени от infobulgaria@trenkwalder.com.

4. Срокове за запазване

Вашите лични данни ще бъдат задържани само докато това е необходимо за постигане на целите, посочени в Точка 1 по-горе, и доколкото е допустимо от действащото законодателство. Във всеки случай, ние ще запазим Вашите лични данни, докато са налице законови задължения за запазване или докато не изтече давността на евентуални съдебни искове.

5. Вашите права във връзка с Вашите лични данни

Съгласно действащото законодателство, наред с други права, Вие имате правото (при условията, предвидени в действащото законодателство): (i) да проверявате дали и какъв вид лични данни притежаваме за Вас и да изисквате копия от тези данни, (ii) да искате поправяне, допълване или изтриване на Вашите лични данни, които са неточни или се обработват в противоречие с действащите изисквания, и (iii) да изисквате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, (iv) в някои случаи, да възразявате срещу законните причини за обработване на Вашите лични данни или да оттегляте съгласието, което сте дали по-рано за обработването, (v) да искате преносимост на данните, (vi) да знаете самоличността на третите страни, на които се предават Вашите лични данни, и (vii) да подадете жалба до компетентния орган. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на основание Вашето съгласие, преди да го оттеглите.

6. Нашите данни за контакт

Моля, адресирайте Вашите искания или въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, до:

 

Тренквалдер ЕООД
гр. София, бул. Христо Ботев 79
infobulgaria@trenkwalder.com

 

Последна актуализация от 25.05.2018.

 

Приложение 1 – Данни на кандидата

Общи данни:

 • Име, титла;
 • Обръщение;
 • Пол;
 • Адрес;
 • Телефон и факс и друга информация, необходима за адресиране в резултат на съвременните комуникационни технологии (например електронен адрес)
 • Дата на раждане;
 • Гражданство;
 • Снимка;
 • Семейно положение и брой деца;
 • Военна служба, тренировъчна служба или гражданска служба (начало и край);
 • Предпочитан език;
 • Потребителски профил в социалните мрежи;
 • Активности в социалните мрежи;
 • Информация относно Вашите ограничения за работа (например, не може да вдига тежки предмети);
 • Разрешително за работа (да, не);
 • Документи за кандидатствате (автобиография, удостоверения /сертификати/ и др.);
 • Информация, предоставена по време на интервюто за кандидатстване; и
 • Бележки от срещите (например, впечатления от интервюто).

 

Данни относно образование, умения и квалификации:

 • Информация за образованието (име на специалност, специализация и др.);
 • Знания и умения, включително езикови умения;
 • Правоспособност за определени видове дейности;
 • Информация относно предишни занимания и професионален опит; и
 • Специални квалификации (например, търговски лиценз, специално образование).

 

Данни относно интересите и предпочитанията за работа:

 • Сфери на интерес;
 • Желани трудови правоотношения;
 • Очаквана заплата;
 • Желание за извънреден труд;
 • Информация относно мобилността;
 • Желание за пътуване;
 • Данни за настоящия работодател (например, информация за контакт, име на дружеството и др.);
 • Наименование на заеманата настояща длъжност;
 • Кариерно ниво; и
 • Данни относно потенциалното дружество наемател (например, информация за контакт, име на дружеството и др.).

 

Данни относно процеса на кандидатстване:

 • Канал за кандидатстване или мерки за подбор;
 • Индикатори за получаване на електронна информация относно свободно работно място;
 • Лична карта на кандидата;
 • Данни за достъп (потребителско име, функция, парола);
 • Статут на кандидата;
 • Справка към препоръчващия служител на администратора;
 • Причина за препоръката от служителя;
 • Данни относно процеса на кандидатстване (например, дати на интервюта);
 • Краен срок за прекратяване на настоящите трудови правоотношения;
 • Причини за неизпълнение на изискванията с коментар;
 • Индикации дали активно търсите работа;
 • Информация относно публикуваната обява за работа, например, дата, място, описание, длъжност, ниво, заплата;
 • Участие в събитие, на което е установен първия контакт (например, изложения); и
 • Други данни, които сте предоставили.

 

 

Приложение 2 – Данни, събирани по време на трудовото правоотношения

Общи данни:

 • Номер на служителя;
 • Предишни имена;
 • Място на раждане;
 • Семейно положение;
 • Деца и други членове на семейството в контекста на услугите, които се предоставят във връзка с трудовото правоотношение на субекта на данни (по-конкретно, име, дата на раждане, социално осигурителен номер);
 • Банкови данни;
 • Разходен център; и
 • Вероизповедание (за целите на контрола на отсъствията), обявено от субекта на данни.

 

Данни относно трудовото правоотношение:

 • Дата на сключване на договора;
 • Години на предишното трудово правоотношение;
 • Дата на прекратяване;
 • Срок за предизвестие;
 • Вид прекратяване;
 • Правни изисквания за трудовото правоотношение;
 • Данни за разрешителното за работа;
 • Тип трудово правоотношение / категория служител (работник (синя якичка), служител (бяла якичка), специализиран служител, необучен работник и др.);
 • Ниво на сигурност/ право на достъп;
 • Срок на валидност на личните карти;
 • Всички данни, необходими за изпълнение на законовите изисквания за чираци и стажанти и съответните разпоредби в колективните договори на чираците, по-конкретно данни за договора за чиракуване и други данни относно чиракуването и посещението на професионално училище;
 • Периоди на нощен труд/ тежък нощен труд и тежък труд;
 • Договор за изпълнение на заложени цели;
 • Оценка на изпълнението, умения и потенциал;
 • Организационно разпределение в дружеството, включително начало и край;
 • Вид работа на отдадения под наем служител в дружеството наемател;
 • Разпределение към проекти;
 • Възможен ранг в общата схема;
 • Местоположение, на което ще работи отдаденият под наем служител;
 • (Очаквана) продължителност на трудовото правоотношение;
 • Име и адрес на дружеството наемател;
 • Работно време и отработен извънреден труд в предприятието на дружеството наемател;
 • Всякакви данни, необходими за изпълнение на законовите задължения, свързани с отдаване под наем на служители;
 • Други данни за работното време (особено за странична заетост, работно време, часове извънреден труд, плаващо работно време, нощна смяна, работа на непълен работен ден);
 • Данни за управление на отпуските;
 • Болнични, включително трудова злополука и професионално заболяване (начало, край и продължителност);
 • Време на възникване на трудовата злополука;
 • Информация относно престой в санаториуми, доколкото това е задължително по силата на действащото законодателство;
 • Всякакви данни, необходими за изпълнение на законовите задължения във връзка със защита на майчинството и отпуските по бащинство (начало и край);
 • Вид и продължителност на друго отсъствие, поради неработоспособност или отпуск (включително договорен постоянен отпуск);
 • Данни относно плащане на възнаграждения при отсъствие на служителя;
 • Всякакви данни, необходими за изпълнение на законовите задължения във връзка безопасността и здравето на служителите, или задължения за борба с епидемии и болести;
 • Степен на неработоспособност (посочена от субекта на данни), съгласно изискванията на трудовото законодателство;
 • Бележки от срещи с персонала; и
 • Информация, предоставена доброволно, с уведомленията за отсъствие.

 

Данни относно изплащането на възнаграждение:

 • База за изчисление на възнаграждението (класификация) въз основа на законите, колективните договори, договорите с работническите съюзи или индивидуалните договори;
 • Брутно и нетно възнаграждение (данни от фиша за заплата);
 • Удръжки от нетното възнаграждение;
 • Непарични социални придобивки;
 • Компенсиране на разходи (например разходи за транспорт);
 • Социално осигурителни обезщетения във връзка с трудовото правоотношение;
 • Всякакви данни, необходими за изпълнение на законовите задължения във връзка ограниченията на възнаграждението;
 • Размер на вноската към работнически съюзи и наименование и адрес на получателя (съгласно обявеното от субекта на данни);
 • Застрахователни такси, заплащани от работодателя като социална придобивка;
 • Управление на авансите и заемите;
 • Данни за запор на заплатата;
 • Данни от фиша за заплата;
 • Данъчен кредит за единствен получател на доходи или за самотен родител (да/не), както е приложимо;
 • Данъчен орган;
 • Данни за пенсионен фонд (особено начална и крайна дата, данни за вноската и задължителните социално осигурителни периоди през срока на трудовото правоотношение);
 • Данни относно използването на служебни автомобили (по-конкретно свидетелство за управление на МПС, данни от фактури, повреди, застраховки); и
 • Данни за образователните и обучителни мерки, изпълнявани от дружеството наемател или дружеството наемодател (например онлайн обучение).

 

Данни относно социалното осигуряване:

 • Социално осигурителен номер;
 • Социално осигурителна институция;
 • Данни за контрол на болничните листове;
 • Данни за социалното осигуряване;
 • Данни относно уведомленията до социално осигурителната администрация, които са задължителни по закон:
 • Класификация (работник, служител …), странична заетост;
 • Данни за чиракуване, ако е приложимо;
 • Информация относно вида извършвана работа (например, нощна работа, начало и край);
 • Тип възнаграждение (месечно, почасово);
 • Информация относно заболявания/ злополуки, трудови злополуки/ професионални заболявания, която е задължителна по закон;
 • Други осигурителни данни и данни за възнаграждението;
 • Допълнителни осигурителни данни и данни за възнаграждението, които трябва да бъдат съобщени на социално осигурителната администрация;
 • Данни за обезщетения за общо заболяване, които са задължителни по закон;
 • Данни за отпуск по болест;
 • Причини за отсъствие от работа, трудово правоотношение (активно, неактивно), данни за обезщетения за общо заболяване, когато е приложимо;
 • Данни за отпуск по майчинство и бащинство:
 • Причини за отсъствие от работа, трудово правоотношение (активно, неактивно), данни за отпуск по майчинство/ бащинство, когато е приложимо;
 • Данни за обезщетения на служителите при прекратяване на трудовите правоотношения, както се изисква по действащото законодателство.