Нашите ценности
Нашите ценности — нашата основа

Чрез иновации, които придават гъвкавост на икономиката, ние помагаме да направим Европа по-добро място за бизнес. Ние също така знаем, че можем да имаме успех в дългосрочен план с решения, които помагат на хората да използват докрай своя потенциал и са съвместими с тяхната потребност от сигурност.

Ние предлагаме устойчивост и надеждност в един силно динамичен пазар. Ние мислим и действаме съгласно нашите три стълба: професионализъм, партньорство и рентабилност.

 

Нашата култура

Нашата култура

Ние в Тренквалдер винаги сме се ангажирали силно с корпоративната социална отговорност. В качеството ни на движеща сила на европейския пазар на труда, развитието на услугите в сферата на човешките ресурси е свързано с името Тренквалдер в цялото европейското икономическо пространство. Нашият ръководен принцип е: „Само услугите, от които всички партньори извличат ползи, могат да са успешни в дългосрочен план.“

Нашата мисия
Нашата мисия

Ние предлагаме персонализирани услуги за компании, търсещи да подобрят своята конкурентоспособност. Чрез правилното управление на предложенията за работа ние подобряваме възможностите за назначаване на нашите кандидати.

Нашата Визия

Нашата визия

Благодарение на иновативните услуги и обширни мрежи, Тренквалдер стимулира и подпомага пазара на труда в Централна и Източна Европа, като осигурява предимство на всички участващи страни.

Нашето членство в CIETT
Нашето членство в WEC (преди CIETT)

Основните ценности на Тренквалдер хармонизират със стандартите на CIETT (International Confederation of Private Employment Agencies). Тренквалдер е член на тази световна конфедерация на доставчиците на услуги в сферата на човешките ресурси от самото и начало през 2014 г.

WEC представлява интересите на частните консултанти за подбор на персонал на международно ниво, помага на членовете си да развиват своята дейност в една правна и регулаторна среда, насърчава поддържането на стандарти на качеството в тази сфера и предприема действия срещу нелоялни доставчици. Нейната цел е да даде своя принос за един по-ефективно функциониращ пазар на труда.