Нашата интегрирана система за управление комбинира изискванията за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасност на труда. Стандартизирани процедури и цялостно ориентиране към процесите формират основата за нашите постоянни стандарти за качество. Това осигурява средствата за продуктивността и успеха на нашите процеси и инструменти.

AUVAЗдраве и безопасност
DEKRA AwardКачество, защита и безопасност
AMS CertificateЗастраховка в случай на злополука
SCC and SCP Certificationбезопасни условия на труд от DEKRA
DIN EN ISO 9001:2008DEKRA - Управление на качеството
DIN EN ISO 14001:2004DEKRA - Управление на околната среда