2011 г. — днес
Нови подходи
International Expansion

Базираният в Дюселдорф семеен бизнес Дрьоге Интернешънъл Груп АГ придобива дял от над 75% в Тренквалдер Интернешънъл АГ, със седалище в Швадорф в близост до Виена, включително всички клонове на компанията.

Развитие след придобиването:

От 2012 г.
Разширяване на портфолиото от услуги: подбор на персонал, услуги и консултации в сферата на човешките ресурси, възлагане на бизнес процеси на външни изпълнители.

Интернационализация: международно сътрудничество и разширяване на трансграничния подбор на персонал.

Създаване и изпълнение на принципа на трансформация: „Поддържане – Оптимизиране – Преоткриване – Подобряване“.

2014
Членство в CIETT
CIETT, международната конфедерация на частните доставчици на услуги в сферата на човешките ресурси, представлява интересите на агенциите за подбор на персонал на световно ниво.

2005 г. — 2010 г.
Разрастване
Централна и Източна Европа

Тренквалдер разшири своята дейност със създаването на нови клонове и през 2010 г. има офиси в 19 държави в Централна и Източна Европа. 

Лидерската позиция на пазара бе запазена в Австрия, Унгария и Словакия.

2005

Румъния
Сърбия
Полша

2006

Лихтенщайн
Швейцария

2007

Турция
България
Черна гора
Босна и Херцеговина
Македония

2008

Албания
Гърция

2010

Тренквалдер празнува 25-ата си годишнина

1994 г. — 2004 г.
Достъп до пазара
Европа

Тренквалдер постоянно открива нови клонове и печели достъп до важни пазари за временна заетост.

1999

развитие на пазара в Унгария и Германия

2000

развитие на пазара в Италия и Чехия

лидер на пазара в Австрия

2001

развитие на пазара в Словения

2003

развитие на пазара в Хърватия

2004

развитие на пазара в Румъния, Сърбия и Полша

лидер на пазара в Унгария и Словакия

1985 - 1999
Учредяване
Първият клон

През март 1985 г. Рихард Тренквалдер стартира като едноличен търговец с офис за техническа и инженерна дейност в Швадорф, Австрия. По време на неговото пребиваване в чужбина той се запознава с бизнеса за подбор на временен персонал, вече утвърден в Нидерландия, Англия и Скандинавия. По това време в Австрия този бизнес е бил все още сравнително неизвестен. През 1992 г. Тренквалдер открива в Словакия първия си чуждестранен клон.