Специалистите по управление на човешките ресурси са ежедневно под напрежение в бързо променящата се бизнес среда. 

Като важен доставчик на услуги в сферата на човешките ресурси в Централна и Източна Европа, ние предлагаме иновативни персонализирани решения на тези предизвикателства.  

Днес нашите над 50 000 служители работят ежедневно в нашите повече от 200+ офиса в 17 европейски държави, за да постигнат целите на нашите клиенти. Благодарение на нашите регионални мрежи и познания, ние сме стратегически стълб в управлението на човешките ресурси не само за големи компании, но също и за малки предприятия. 

about us